актуално

{{ format_excerpt(post.excerpt.rendered) }}

Научи повече

абонамент

Въведете име!
Некоректен емайл!
Потвърдете Вашето съгласие с правилата!

за нас

Национално движение „Лъв“ е основано на 21.06.2018 година като организация с нестопанска цел, поставяща си за цел политическа просвета сред българския народ. Ние сме обикновени хора, успешни професионалисти и честни граждани, на които им е омръзнал изборът между това да търпят разсипното управление и несправедливостите в собствената им родина и да живеят сред чужди хора, далеч от семейство и приятели. В движението преобладават младите и образовани хора, но това което наистина ни отличава е, че нашите членове вярват, че имат дълг към България, към миналите и бъдещите поколения на българския народ, и желаят да изпълнят този дълг сега, като жертват личното си време и средства. Ние, като българи, не желаем някой друг да свърши нашата работа и не вярваме на обещанията на политическата клика у нас.

Научи повече

идеология

Само политическа сила, зачената и родена сред обикновения български народ, може да извърши необходимите драстични промени на българското общество и държава. Всички останали опити очевидно вече се провалиха и само безнадеждните наивници могат да вярват, че политическата мафия у нас е способна да се поправи.

Научи повече