ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Давам съгласието си личните ми данни (име, email) да бъдат записани и използвани за уведомяването ми, когато на сайта на Национално движение “ЛЪВ” бъдат публикувани нови материали или статии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на емайл на посочения от мен адрес.

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

Национално движение “ЛЪВ” гарантира съхраняването и изплозването на данните според GDPR правилата. Данните Ви ще въдат съхрянявани в криптиран вид и ще бъдат използвани единствено и само за уведомления за събития на Национално движение “ЛЪВ”